Lettra T'lu Fitanzatu Militari Testo

Testo Lettra T'lu Fitanzatu Militari

Adele: nel 2016 tour in Italia
Traduzione di Lettra T'lu Fitanzatu Militari
(Traditional - arranged and trascripted by S. Abatematteo)

Uè Mena mea ti scrivu stu bigljètto,
forti mi bbatti mòni lu còri 'mpièttu,
ca nòtti e tia a tè stocu a pinzà.

Perciò Carmè nò chjancir, nò ti mortificà
alla Matonna nòscia tu m'è racumannà.

Ci pi' la uèrra nni fòi la partènza,
la luntananza cèrtu nò mi scumènta,
quistu piriglju nui lu m'ha scampà.

Perciò Carmè nò chjancir, nò ti mortificà
alla Matonna nòscia tu m'è racumannà.

Mò ti stè raschj 'na pignata vècchja,
mò ti stè siènti 'nu fiscu int'a lla recchja,
lu signu èti ca ti stò mintòu.

Perciò Carmè nò chjancir, nò ti mortificà
alla Matonna nòscia tu m'è racumannà.

Quanna partiu tu mi tièsti 'nu vasu,
e 'na prumessa ca stu còri si fita...,
a llu rituèrnu iu t'agghja spusà.

Perciò Carmè nò chjanciri, nò ti mortificà
Iu penzu ca sta uèrra subbutu à spiccià.