Non Sofre Santa Maria Testo

Testo Non Sofre Santa Maria

Celine Dion canta Édith Piaf per omaggiare le vittime di Parigi
Non sofre Santa Maria
de seeren perdidosos
os que as sas romarias
son de fazer desojosos.

E d'est' oyd' un miragre
de que vos quero falar,
que mostrou Santa Maria,
per com' eu oy contar,
a uuns romens que foron
a Romacador orar
como muy boos crischaos
simplement' e omildosos.