Sine Nomine Testo

Testo Sine Nomine

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
Amara tanta tyri
pastos sycalos sycaliri
ellivoli scarras
polili posylique lyvarras.