Fagtown Testo

Testo Fagtown

Celine Dion canta Édith Piaf per omaggiare le vittime di Parigi
Fagtown, Beantown, all the queers hang around.
?
This motel is certainly peach.
Fagtown ? on the beach.

Fagtown, Fagtown, Fagtown, Fagtown sucks.
Fagtown, Fagtown, Fagtown, Fagtown sucks.
Fagtown, Fagtown, Fagtown, Fagtown sucks.
Fagtown, Fagtown, Fagtown, Fagtown sucks