Fagtown Testo

Testo Fagtown

Jovanotti e Ramazzotti a Napoli: omaggio a Pino Daniele
Fagtown, Beantown, all the queers hang around.
?
This motel is certainly peach.
Fagtown ? on the beach.

Fagtown, Fagtown, Fagtown, Fagtown sucks.
Fagtown, Fagtown, Fagtown, Fagtown sucks.
Fagtown, Fagtown, Fagtown, Fagtown sucks.
Fagtown, Fagtown, Fagtown, Fagtown sucks