Tysi±c Lat Testo

Testo Tysi±c Lat

Amici 2015, anticipazioni puntata 25 aprile: ecco chi è stato eliminato
Scarica la suoneria di Tysi±c Lat!
Guarda il video di "Tysi±c Lat"

Tysi±ce lat
Odwieczny wróg
Rozci±gn±æ chce swój p³aszcz
Czarny
Nad niebem gwiazd
Ciemno¶ci± chce otoczyæ
B³êkit barw
Wicher ju¿ dmie
Noc taka bliska ju¿
Wstañ i obud¼ siê
Niech nie omami Ciê
Tysi±ce lat
Zach³annie niszczy
Dzie³o Jego - nas
Tysi±ce lat
Zaw³adn±æ nami chce
Zgubiæ nas
Wicher ju¿ dmie
Noc taka bliska ju¿
Wstañ i obud¼ siê
Niech nie omami Ciê
Tysi±ce lat
Wielki czarny cieñ
Rzuca niczym ptak
Tysi±ce lat
Pok³onów chce
Sk³adanych ofiar z nas

Scarica la suoneria di Tysi±c Lat!
Lascia un commento