Z³oty Tron Testo

Testo Z³oty Tron

Celine Dion canta Édith Piaf per omaggiare le vittime di Parigi
Z³oty tron
Pustk± l¶ni
Z³amane ber³o
Wbite w ziemie tkwi
Nie dla mnie
Nie dla mnie
Nie dla mnie klejnotów blask
Nie dla mnie
Nie dla mnie
Insygnia i chwa³y czas
Z³ota klatka
W³adca w niej
Ulotna ¿±dza
Nie ujarzmi jej
Nie dla mnie
Nie dla mnie
Nie dla mnie klejnotów blask
Nie dla mnie
Nie dla mnie
Insygnia i chwa³y czas
Z³ota mara
Jej s³ug± w³adca jest
W niewoli odda
Ostatnie tchnienie jej
ASSASSIN

Kiedy mrok gêsty jak smo³y gar
Na niebo wyleje siê
Nie ujrzysz nic, nie zdo³asz
Na ulicy mignie cieñ
To

ASSASSIN

Nim minie noc
Trupio blady przyjdzie ¶wit
Do czyich¶ drzwi
Zakradnie siê cieñ
Nie zbudz± siê
Mroczny da im sen
Nie zbudz± siê
Szybko umknie cieñ