Parasites Testo

Testo Parasites

Tiziano Ferro: "Ecco come mi sono preparato per il tour"
Twisted reality erases identity
consumes our body
they want our money
won't make apologies
we can't be set free
we are parasites
to our predators