Parasites Testo

Testo Parasites

Jovanotti e Ramazzotti a Napoli: omaggio a Pino Daniele
Twisted reality erases identity
consumes our body
they want our money
won't make apologies
we can't be set free
we are parasites
to our predators