Identikit Testo

Testo Identikit

Tiziano Ferro: "Ecco come mi sono preparato per il tour"
Sleep fast …
That we all wantc'est à cause d
That we all know
(want to sleep and need to woah)
Sleep fast …
That we all want
That we all know
Sleep fast …

That we all want
That we all know
I don't want to walk
I don't want to know

I don't want to …
…not want me around
I don't want to want
I don't want to know.

But I'll take a hint.
But I'll take a hint.
But I'll take a hint.
But I'll take a hint.
But I'll take a hint.
But I'll take a hint.
But I'll take a hint.
But I'll…

But what she said doesn't matter
…that you can't create
That you can't …
That you can't …
That you can't …
That you can't …

When I see the mess in me around
I don't want to know
I don't want to know
I don't want to know.

Once you sifted me around
I don't want to know
I don't want to know
I don't want to know