What Is That You Say? Testo

Testo What Is That You Say?

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
(Instrumental)