Pecché Testo

Testo Pecché

Tiziano Ferro, al concerto non si presentano 1000 persone per paura di attentati
Ije stong'luntano e da ccà te guardo
bella comm'è sempre e chiudo' l'uocchie'e tu staje vicino'à mme
senza à voce toja ò ssaje me perdo
forse à volte n'omm'addà sta sulo
pe capì che vò e chi è

Pecchè- pecchè? ije nun pozzo sta cu ttè
ma sta vita nun è vita senza ò bene
ca tu sola può vulè
ca sulo ije saccio da à tte
ma pecchè-pecchè nun ce credimme cchiù? (rit.)

sì se sparte ccà sta strada nostra
campa'n'ora ancora e durarrà pe tutta l'eternità
damme na speranza e dimme ca
tutt'cos'ancora pò cagnà
e cu mme tu vuò turnà

Pecchè-pecchè? ije nun pozzo sta cu ttè
ma sta vita nun è vita senza ò bene
ca tu sola può vulè
ca sulo ije saccio da à tte
ma pecchè-pecchè nun ce credimme cchiù? (rit.x2)

stanotte ije te voglio cò penziero
cu nu ricordo t'accarezzo e penso a tte
penzo à tutt'è cose ca ce simme dati
ammore fatt'à primma volta-é cors'è notte ncopp'à n motorino
ò mare ce parlava-tu stamme cchiù vicino-ije voglio a tte-tu te pigliat'ò core
e songo comm' songo grazie a tte
tu mamma-amante-sora- e amica
cchiù me tradisci e cchiù te penso--songo 'nnammrato é te

Pecchè- pecchè? ije nun pozzo sta cu ttè
ma sta vita nun è vita senza ò bene
ca tu sola può vulè
ca sulo ije saccio da à tte
ma pecchè-pecchè nun ce credimme cchiù? (rit.x2)