Delmonico Polka Testo

Testo Delmonico Polka

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]