Iris & Roy Testo

Testo Iris & Roy

Amici, ecco i finalisti
[Instrumental]