Pants Testo

Testo Pants

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
Gonna take off my pants
Gonna take off my pants
Gonna take off my pants
Gonna take off my pants

And your mama can't stop me
And your papa can't stop me
And the police can't stop me
No one can stop me

Gonna do it right now
Gonna do it right now
I'm gonna take off my pants
Gonna take off my pants

And your teachers can't stop me
And your priests can't stop me
And your firemen can't stop me
And the President can't stop me

Will you take off my pants?
Will you take off my pants?