Strange Things Testo

Testo Strange Things

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]