The Bird Flies Testo

Testo The Bird Flies

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]