To Joe's Testo

Testo To Joe's

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
[Instrumental]