To Joe's Testo

Testo To Joe's

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]