Washington Post March Testo

Testo Washington Post March

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]