The Knife-edge Testo

Testo The Knife-edge

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
(Instrumental)