The Knife-edge Testo

Testo The Knife-edge

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)