The Pitfall / The Excursion Testo

Testo The Pitfall / The Excursion

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)