Tu Si Importante Testo

Testo Tu Si Importante

Alessandra Amoroso si opera alle corde vocali
Quann sto cuttè pur nu cafè addiventa dolc senza zuccr,quann sto cuttè
senza lo sapè sacc cammnà ngopp A na nuvl, tutte e cos par ca scumparn, nun esist niente a for e te
RIT.
tu si importante,vien quas prim e chesta vita mj, senZa permess t si appresentant rind o cor mj, si tu sapess comm me chagnat chesta vita mj, nUn parlass accussì...
tu si a cupert quann for chiov ri pnsier mij e si l'infern quann staj ncazzat rind o liett mj che bella guerr quand ammà fa pac rind a gelusij si t vogl spuglià
e si t tocc,t faj chiù mal,ma sti carezz t fann trmmà..
e già si pornt natà serata a m regalà, la tua intimità!

si nun sto cuttè par ca p me na smman e già frnesc o sabat
si nun sto cuttè rorm fin i tre,m' rimang a cas senza scennr, pur nu minut è interminabile e u' rulog chiù nun vo' cammnà...
RIT.
..tu si a cupert quann for chiov ri pnsier mij e si l'infern quann staj ncazzat rind o liett mj che bella guerr quand ammà fa pac rind a gelusi si t vogl spuglià
e si t tocc t faj chiù mal, ma sti carezz t fann trmmà..

e già si pornt natà serata a m regalà, la tua intimità...