Tu Si Importante Testo

Testo Tu Si Importante

Dear Jack: Leiner Riflessi sostituisce Alessio Bernabei
Quann sto cuttè pur nu cafè addiventa dolc senza zuccr,quann sto cuttè
senza lo sapè sacc cammnà ngopp A na nuvl, tutte e cos par ca scumparn, nun esist niente a for e te
RIT.
tu si importante,vien quas prim e chesta vita mj, senZa permess t si appresentant rind o cor mj, si tu sapess comm me chagnat chesta vita mj, nUn parlass accussì...
tu si a cupert quann for chiov ri pnsier mij e si l'infern quann staj ncazzat rind o liett mj che bella guerr quand ammà fa pac rind a gelusij si t vogl spuglià
e si t tocc,t faj chiù mal,ma sti carezz t fann trmmà..
e già si pornt natà serata a m regalà, la tua intimità!

si nun sto cuttè par ca p me na smman e già frnesc o sabat
si nun sto cuttè rorm fin i tre,m' rimang a cas senza scennr, pur nu minut è interminabile e u' rulog chiù nun vo' cammnà...
RIT.
..tu si a cupert quann for chiov ri pnsier mij e si l'infern quann staj ncazzat rind o liett mj che bella guerr quand ammà fa pac rind a gelusi si t vogl spuglià
e si t tocc t faj chiù mal, ma sti carezz t fann trmmà..

e già si pornt natà serata a m regalà, la tua intimità...