Intro, The Agony Of Gods (Through The Gates) Testo

Testo Intro, The Agony Of Gods (Through The Gates)

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]