Baya Baya Testo

Testo Baya Baya

Al via X Factor 2014: Giulia Penna si spoglia e viene criticata dai giudici
Scarica la suoneria di Baya Baya!
Guarda il video di "Baya Baya"

Ba-ba-baya, ba-ba-ba-ya-baya, baya
Ba-ba-baya, ba-ba-ba-iya-baya, baya
Ba-ya-iya, Ba-ya-iya, Ba-ya-iya, Ba-ya-iya,
Ba-ba-baya, ba-ba-baya, ba-ba-ba-iya-baya, bi-ba-ba-ba-ya,
Ba-ba-baya, ba-ba-baya, ba-ba-ba-iya-baya, bi-ba-ba-ba-ya,
Ba-ya-iya, ba-baya, ba-ba-ba-iya-baya, bi-ba-ba-ba-ya
Ba-ya-iya, ba-baya, ba-ba-ba-iya-baya, bi-ba-ba-ba-ya
(2x)

Scarica la suoneria di Baya Baya!
Lascia un commento