Snake Oil Testo

Testo Snake Oil

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
(Instrumental)