Charybdis Testo

Testo Charybdis

Adele: nel 2016 tour in Italia
Instrumental