Intro MMXII Testo

Testo Intro MMXII

Adele: nel 2016 tour in Italia
Instrumental