Saltarello Testo

Testo Saltarello

Adele: nel 2016 tour in Italia
Instrumental