Totus Floreo Testo

Testo Totus Floreo

Adele: nel 2016 tour in Italia
Tempus est iocundum, o vigines
Modo congaudete
vos iuvenes
O! O!