Skeleton Testo

Testo Skeleton

Adele: nel 2016 tour in Italia
instrumental