Sweet Smog Children Testo

Testo Sweet Smog Children

Jovanotti e Ramazzotti a Napoli: omaggio a Pino Daniele
Well come on
Sweet smog children, come on
Sweet smog children, come on
But I can't really talk to you
I can only sing
Sweet smog children, I can only sing for you
And I don't want to hear from you
Sweet smog children
It feels like I want to hear from you
But I don't really want to hear from you
Sweet smog children
I just want to touch you
Sweet smog children
Like the invisible man
Sweet smog children, come on
To be untouchable, come on
As only a child can, come on
Sweet smog children