Outro Testo

Testo Outro

Dear Jack: Leiner Riflessi sostituisce Alessio Bernabei
SO FAR AWAY-SO FAR AWAY

SO FAR AWAY-SO FAR AWAY

SO FAR AWAY-WE ARE SO FAR AWAY

SO FAR AWAY-WE ARE , WE ARE!

SO FAR AWAY