Radiopatchanka Testo

Testo Radiopatchanka

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
(Instrumental)