Greyhound Testo

Testo Greyhound

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
(Instrumental)