Catholic Education 2 Testo

Testo Catholic Education 2

Adele: nel 2016 tour in Italia
You wanna turn your back on everything
You wanna turn your back on everyone
Well I try

You wanna turn your back on everything
You wanna turn your back on everyone
Well I try