Catholic Education 2 Testo

Testo Catholic Education 2

Alessandra Amoroso si opera alle corde vocali
You wanna turn your back on everything
You wanna turn your back on everyone
Well I try

You wanna turn your back on everything
You wanna turn your back on everyone
Well I try