Journey To Golconda Testo

Testo Journey To Golconda

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Intrumental)