Set Me On Fire Testo

Testo Set Me On Fire

Adele: nel 2016 tour in Italia
Summer girl.
Set me on fire.
Summer girl.
Set me on fire.