12 Bar Testo

Testo 12 Bar

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)