I Don't Wanna See You Again / Bonus Track Testo

Testo I Don't Wanna See You Again / Bonus Track

Selena Gomez: "Così ho sconfitto la malattia"
I don't wanna see you again
I don't wanna see you again

You said you don't know how
Its too late now

I don't wanna see ...

You said ...

I don't wanna see ...

You said you don't know how
You're such a stupid cow