Bleed Suffer Die Testo

Testo Bleed Suffer Die

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
[lyrics by T Nefas]