Outro Testo

Testo Outro

Alessandra Amoroso si opera alle corde vocali
[Instrumental]