Creation (Intro) Testo

Testo Creation (Intro)

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]