Oracle (Wyrocznia) Testo

Testo Oracle (Wyrocznia)

Dziedzictwo z³a
Przelewa siê jak mroczna rzeka
Unosi strach
Unosi piekielny zew.
Tajemna moc
Przybli¿a dzieñ walki demona
Zatruty dŸwiêk
Wydaje diabelski flet

Szarañcza!
Szarañcza!
Szarañcza!
Wyplu³em œmieræ

Za czarny tron
Za jego black
I g³osy cienia szepcz³ce:
- Pij za wiedzmy pij³ce krew
Za czarci dzwon
Z³owieszczy kult
Za heavy metal
Wypijam ciecz
Z owoców cierpkich jak grzech

Szyderca!
Szyderca!
Szyderca!
Chcieli mnie œci³æ
Wyplu³em noc.

Czarownica lubi noc
Nawiedzona wie
Kiedy przylatuje Czarny As
Lucyfer
Jego karta
Moja twarz, naszyjniki z koœci mam do pasa.

Wszêdzie budzê lêk
Ludzie mówi³:
-On? To czart!
Cicho skradam siê
Jak w³¿
Po ofiarê sw³
Copia testo
  • Guarda il video di "Oracle (Wyrocznia)"
Questo sito web utilizza cookies di profilazione di terze parti per migliorare la tua navigazione. Chiudendo questo banner, scrollando la pagina acconsenti all'uso dei cookie.leggi di più