Tora! Tora! Testo

Testo Tora! Tora!

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)