Allow Me Testo

Testo Allow Me

Evasione, Gianna Nannini patteggia un anno e due mesi
(Instrumental)