Theme From "Pseudo Silk Kimono" Testo

Testo Theme From "Pseudo Silk Kimono"

Jovanotti e Ramazzotti a Napoli: omaggio a Pino Daniele
[Instrumental]