Endless Line Testo

Testo Endless Line

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Music:Ragerep/Vitoz Lyrics:Vitoz]

Man makes his sins,
Because day by day,
Life by life he sees world
Is shit

World is shit'cause
Day by day,
Life by life
Man makes his sins.