1.07 Testo

Testo 1.07

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)