Trip To... Testo

Testo Trip To...

Adele: nel 2016 tour in Italia
[Instrumental]