Polka Szydłowiecka Testo

Testo Polka Szydłowiecka

Amici, ecco i finalisti
(Instrumental)