A Tear For Eddie Testo

Testo A Tear For Eddie

Adele: nel 2016 tour in Italia
(Instrumental)